skolka

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

66/2022

Přijat/a

67/2022

Přijat/a

68/2022

Přijat/a

69/2022

Přijat/a

70/2022

Přijat/a

Datum zveřejnění: 10. 5. 2022

ZŠ a MŠ RADŇOVICE

vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

   
© ZŠ a MŠ Radňovice