skolka

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Radňovice bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření.

Všeobecná informace:

V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů t.j do 26. 2.2021. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě netestování se stanovuje délka karantény 14 dnů tj. do 2.3.2021. O délce karantény rozhoduje lékař. Pokud u Vašeho dítěte byl laboratorním testem prokázán Covid 19 v posledních 90 dnech (pozitivita se počítá ode dne provedení testu), karanténa se na Vaše dítě nevztahuje.

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná.

Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit...

 

S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, tomto týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.

Z tohoto důvodu žádáme rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by Vám nárok na ošetřovné propadnul.

V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Více zde

Oddělení organizace školství

Odbor školství, mládeže a sportu

Krajský úřad kraje Vysočina

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice následovně:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

59/2020

Přijat/a

60/2020

Přijat/a

63/2020

Přijat/a

64/2020

Přijat/a

65/2020

Přijat/a

66/2020

Přijat/a

67/2020

Přijat/a

 

 

Obnovení provozu dne 25. 5. 2020 s běžnou provozní dobou pd 6:30 do 15:30.

Pokyny pro provoz MŠ Radňovice do konce roku 2019/2020 

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

   
© ZŠ a MŠ Radňovice