skola

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci a přijetí krizového opatření vlády dne 26. 2. 2021 je od 1. 3. 2021 zakázána osobní přítomnost dětí v MŠ a žáků v ZŠ. 

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Radňovice bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření.

Všeobecná informace:

V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů t.j do 26. 2.2021. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě netestování se stanovuje délka karantény 14 dnů tj. do 2.3.2021. O délce karantény rozhoduje lékař. Pokud u Vašeho dítěte byl laboratorním testem prokázán Covid 19 v posledních 90 dnech (pozitivita se počítá ode dne provedení testu), karanténa se na Vaše dítě nevztahuje.

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná.

Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit...

   
© ZŠ a MŠ Radňovice