od 1. 3. 2022 se mění kalkulace ceny oběda následovně:

Cenová kalkulace oběda ve školní jídelně

    Cena v Kč
Finanční normativ na potraviny   30,00
Ostatní věcné náklady   12,71
Mzdové náklady   52,39
Celkem   95,10
=
95,00

Finanční normativy na potraviny - dítě MŠ

Kategorie dítě 3 - 6 let

    Cena v Kč
Přesnídávka   8,00
Oběd   23,00
Svačina   8,00
Celkem   39,00

Kategorie dítě 7 - 10 let

    Cena v Kč
Přesnídávka   0,00
Oběd   0,00
Svačina   0,00
Celkem   0,00

Finanční normativ na potraviny - dítě ZŠ

Kategorie dítě 7 - 10 let

    Cena v Kč
Oběd   26,00
Celkem   26,00

Kategorie dítě 11- 15 let

    Cena v Kč
Oběd   29,00
Celkem   29,00

Uvedená kalkulace je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice