MŠ se nachází v jedné budově společně se školou základní. K přístupu se užívají hlavní dveře opatřené zvonkem a osvětlením. Přes krátkou chodbu se vstupuje do šatny sloužící k odkládání svrchního oděvu dětí a bot a převlékání. V přízemí se také nachází samotná třída mateřské školy, která je dostatečně prostorná a prosluněná.

Třída mateřské školy je po rekonstrukci, její prostory jsou vyhovující pro celodenní pobyt dětí. Veškerý nábytek, hračky, didaktické pomůcky a další vybavení odpovídají daným normám, bezpečnostním podmínkám i vhodnému estetickému hledisku.

Třída je vybavena stolečky s novými židličkami odlišných barev, které jsou různě vysoké, aby respektovaly heterogenní skupinu dětí. Vybavení třídy hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí a jejich věkovému složení. Ve třídě je také k dispozici pro pedagogy CD přehrávač, klávesy a kytara. Podlaha je pokryta marmoleem a napůl překryta kobercem. Prostředí mateřské školy je laděno do pastelových barev převážně oranžové, žluté a zelené. Prostory jsou výtvarně vyzdobeny podle právě probíhajícího ročního období, děti si výzdobu společnými silami v rámci výtvarných činností dotváří. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je kdykoli samy nabídnout, eventuálně o ně požádat. Zásuvky s pomůckami jsou označeny srozumitelnými piktogramy tak, aby uložení didaktických her a pomůcek bylo pro děti přehledné. Děti se tak mohou pozvolna připravovat nejen na vstup do základní školy, ale hlavně pro běžný život.

Uspořádání třídy nabízí dětem množství ideálních herních koutků a hracích center, kde se mohou dokonale zabavit a přitom rozvíjet svoje dovednosti, vědomosti i fantazii:

 • Výtvarné centrum:
  • rozvíjí u dětí fantazii, kreativitu, výtvarné cítění a v neposlední řadě jemnou motoriku
 • Konstruktivní centrum:
  • konstruktivní činnosti rozvíjí u dětí konstruktivní myšlení, řešení problémů, trpělivost a zručnost
 • Interaktivní centrum:
  • vhodně zvolené výukové programy nám usnadňují podporovat individuální přístup k dítěti, rozvíjí jeho zájmy, technické dovednosti, prostorovou orientaci, paměť, podporují u dětí jejich soustředěnost a pozornost
 • Čtecí koutek:
  • je prostorem pro zklidnění, relaxaci a odpočinek nad knihou
 • Hudební koutek:
  • rozvíjí u dětí hudební cítění a smysl pro rytmus
 • Terapeutický bazén:
  • nabízí dětem odreagování se, relaxaci a uvolnění
 • Obchod:
  • nápodobou povolání dospělých se dítě nejlépe naučí samostatnosti, zodpovědnosti a sebeobsluze a zároveň si vyzkouší profese a role, se kterými se setkává ve světě dospělých, a které je tak přitahují
 • Truhlářská dílna:
  • činnosti a hry na dospělé tatínky, to je něco pro kluky. Centrum s pracovním stolem, kde mohou kluci zatloukat, šroubovat, brousit, měřit, řezat a montovat
 • Kuchyňka:
  • formou nápodoby činnosti dospělých se děti učí zásadám správného stolování, přípravy jídel a obsluhy hostů a tím se připravují třeba na volbu budoucího povolání
 • Pokojíček:
  • domov a rodina je pro každé dítě velmi zásadní aspekt pro jeho všestranný harmonický rozvoj. Proto i hry na domácnost jsou v předškolním věku velmi důležité

Dále běžně využíváme hernu, která je určena pro pohybové aktivity a zdravotní cvičení s rozličným náčiním nebo ke cvičení na tělovýchovném nářadí. V prostorách herny se střídáme společně se základní školou. Nářadí a načiní je bezpečně umístěno v přilehlé nářaďovně, je postupně obnovováno, doplňováno a pro pedagogy je dobře přístupné.

Přímo ze třídy mají děti přístup do umývárny se sprchou a na WC, paní učitelky do šatny, přes malou chodbu pak do jídelny a školní kuchyně.

Ložnice MŠ spolu s WC a umývadlem je umístěna v prvním patře budovy a je přístupná po hlavním schodišti. Ložnice s dostatečným prostorem pro odpočinkové aktivity dětí je vybavena 25 postýlkami, malou dětskou knihovnou a pracovním stolem pro pedagogy. Postýlky odpovídají bezpečnostním i hygienickým požadavkům. Okna jsou vybavena žaluziemi pro možné zatemnění a na stěně je zavěšeno několik poliček pro odklání plyšových hraček tzv. „hajánků“.

K budově školy náleží školní zahrada, na které najdeme sestavu lezeckých stěn, sestavu s tobogánem, houpačkou a tyčí ke šplhání, kyvadlovou houpačku, velké pískoviště a stůl s několika kůly k sezení. Vše doplňuje dostatečně velký zatravněný prostor pro dětské hry i relaxaci, koutky zeleně a několik ovocných stromů.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice