6:30 až 8:00

 • čekáme na kamarády
 • ranní hry podle volby a přání dětí
 • příprava na dopolední tematickou lekci dle TVP

8:00 – 8:30

 • ranní hry podle volby a přání dětí, vyjma předškoláků
 • práce se skupinou předškoláků (plnění pracovních listů, cvičení na rozvoj grafomotoriky, práce s IT…)
 • na závěr úklid hraček z koberce a stolečků 

 8:30 – 8:45

 • tělovýchovné chvilky v herně (pohybové hry, zdravotní a relaxační cvičení)

8:45 – 9:10

 •  hygiena a svačina

9:10 – 9:50

 • společné zahájení dne v kruhu (povídání o tom, co nás čeká, co se nám přihodilo)
 • dopolední tematická lekce vycházející ze školního vzdělávacího programu
 • společné i integrované aktivity – logopedické chvilky, dechová cvičení s flétničkou, práce s předškoláky, práce s dvouletými a tříletými dětmi
 • osobní hygiena a příprava na pobyt venku 

 9:50 – 11:30

 • pobyt venku
 • úklid hraček a dětských dopravních prostředků do domečku na hračky na zahradě
 • vysvlékání a přezouvání v šatně MŠ, osobní hygiena, příprava na oběd

11:30 – 12:10

 • oběd
 • osobní hygiena po obědě
 • odchod dětí, které si rodiče vyzvedávají po obědě
 • odchod do ložničky

12:10 – 14:00

 • převlékání do pyžamek, osobní hygiena, uléhání do postýlek
 • poslech čtené pohádky, odpočinek
 • náhradní klidové aktivity (v ložnici)

14:00 – 14:40

 • odchod dětí odjíždějících autobusem do Jiříkovic s doprovodem
 • převlékání z pyžamek, osobní hygiena
 • odchod do jídelny, odpolední svačina a následná hygiena

14:40 – 15:30

 • odpolední zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí ve třídě či na školní zahradě

 

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice