Školní stravování od 1. 3. 2019

 

Cenová kalkulace oděda ve školní jídelně

cena 1 oběda ve školní jídelně

  Cena v Kč
Finanční normativ na potraviny 28,00
Ostatní věcné náklady 9,15
Mzdové náklady 40,95
Celkem 78,10 = 78,00

 

Finanční normativ na potraviny Mateřská škola

Cena děti 3-6 let děti 7-10 let
Přesnídávka 8,- Kč 9,- Kč
Oběd 22,- Kč 24,- Kč
Svačina 7,- Kč 7,- Kč
Celkem 37,- Kč 40,- Kč

Finanční normativ na potraviny Základní škola

Cena děti 7-10 let děti 10-15 let
Oběd 28,- Kč 27,- Kč
Celkem 28,- Kč 27,- Kč

Cenivá kalkulace je v spoladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění

 

Přihláška ke stravování

 

Potvrzení o souhlasu inkasa

 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice