uvod_skolka

Školka - aktuality

Milí rodiče,

opět Vás zveme, tentokráte již na 3. setkání s odborníkem, na téma

Logopedická prevence v MŠ předcházení vad řeči u dětí logopedická depistáž v MŠ

Kdy: v pondělí 11. 12. 2017 v 15:00 hodin

Kde: ve třídě MŠ

Předníšející:
Mgr. Vladana Jančíková
Mgr. Radka Matušíková

O děti bude postaráno. 

POZOR NA ZMĚNU ZAČÁTKU!

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na 2. setkání s odborníkemm tentokrát na téma 

POHYBOVÝ VÝVOJ DÍTĚTE

Kdy: pondělí 6. 11. 2017 v 15:30

Kde: ve třídě MŠ a v tělocvicně

Přednášející: Mgr. Novotná, fyzioterapeutka

Beseda bude mít část teoretickou (o děti bude postaráno) a praktickou (s sětmi)

Doporučujeme pohodlné oblečení na praktickou část

Milí rodiče, dovolujeme si Vás pozvat na první společné setkání, tentokrát ma téma Logopedické problémy a vady u dětí nejen předškolního věku a jejich možná náprava, přičemž besedu povede Mgr. Markéta Šimková logopedka a ředitelka školy v Křídlech.

Setkání se uskuteční v pondělí 16. 10. 2017 v 15:30 hodin ve třídě MŠ a bude trvat zhruba 2 hodiny. Během přednášky se o děti postará personál MŠ a poté dojde na společnou práci dítěte a rodiče.

 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice