Třída školky je plně vybavena nábytkem, pomůckami a hračkami, které podporují rozvoj osobnosti Vašeho dítěte v co nejširším slova smyslu. Herna je rozčleněna do několika herních center, kde se děti mohou dokonale zabavit a přitom rozvíjet svoje dovednosti, vědomosti i fantazii, a tak se pozvolna připravovat nejen na vstup na základní školu, ale hlavně pro život.

A jak to vypadá uvnitř mateřské školy?  Pojďte s námi nahlédnout.

Centra herních aktivit

 

Výtvarné centrum

Rozvíjí u Vašeho dítěte fantazii, kreativitu, výtvarné cítění a v neposlední řadě jemnou motoriku.

 

 

Konstruktivní centrum

To je něco pro kluky. Konstruktivní činnosti rozvíjejí u dětí konstruktivní myšlení, řešení problémů, trpělivost a zručnost.

 

Interaktivní centrum

Vhodně zvolené výukové programy nám usnadňují podporovat individuální přístup k Vašemu dítěti, rozvíjí jeho zájmy, technické dovednosti, prostorovou orientaci, paměť a podporují jeho soustředěnost a pozornost.

 

Sportovní centrum

Herna s dostatečným prostorem a sportovním vybavením podporuje u Vašeho dítěte zdravý fyzický vývoj, kondici, obratnost, orientaci v prostoru a v neposlední řadě vyžití a radost z pohybu.

 

Čtecí koutek

Nabízí Vašemu dítěti prostor pro zklidnění, relaxaci a odpočinek nad knihou.

 

 

Obchod

Nápodobou povolání nás dospělých, se dítě nejlépe naučí samostatnosti, zodpovědnosti a sebeobsluze a zároveň si vyzkouší profese a role, se kterými se setkává ve světě dospělých a které ho tak přitahují.

 

Truhlářská dílna

Činnosti a hry na dospělé tatínky, to je něco pro kluky. Centrum s pracovním stolem, kde mohou kluci zatloukat, šroubovat, brousit, měřit, řezat a montovat.

 

Kuchyňka

Formou nápodoby činnosti dospělých učí děti zásadám správného stolování, přípravy jídel a obsluhy hostů a tím podporuje, rozvíjí a připravuje třeba na volbu budoucího povolání a to nejen naše holčičky.

 

Pokojíček

Domov a rodina je pro každé dítě velmi zásadní aspekt pro jeho všestranný harmonický rozvoj. Proto i hry na domácnost jsou v předškolním věku dítěte velmi důležité.

 

Terapeutický bazén se skluzavkou

Nabízí dítěti odreagování se, relaxaci a uvolnění, ale také spoustu zábavy v záplavě barevných míčků.

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice