skolka

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice následovně:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

59/2020

Přijat/a

60/2020

Přijat/a

63/2020

Přijat/a

64/2020

Přijat/a

65/2020

Přijat/a

66/2020

Přijat/a

67/2020

Přijat/a

   
© ZŠ a MŠ Radňovice