uvod_skolka

Školka - aktuality

Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná 9. května 2019 v době od 13.00 - 16.00 hod. v ZŠ a MŠ Radňovice.

S sebou prosím vezměte vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře a rodný list dítěte.

2. května 2019 v 15.00 hod. proběhne v MŠ Radňovice informativní schůzka, kde je možné vyzvednout písemné náležitosti. 

21. 3. 2019 - Den otevřených dveří v MŠ

Budeme se těšit na Vaši přízeň!

Vážení rodiče, z důvodu změn v České spořitelně (rušení sběrného účtu, na který nyní platíte stravné), Vás prosíme o změnu nastavení inkasní platby pro úhradu stravného. Doporučuji nenastavovat limit platby.

Nově potřebujeme nastavit inkasní platbu na číslo běžného účtu ZŠ a MŠ Radňovice, příspěvková organizace.

Číslo účtu: 1624696389/0800, variabilní symbol se neudává.

Prosím o vrácení potvrzeného nového souhlasu k inkasu do 31. 8. 2018.

Souhlas je možné pořídit i v internetovém bankovnictví.


Z důvodu neustálého zvyšování cen základních potravin dojde od 1. 9. 2018 ke změně normativu na potraviny = zvýšení stravného

 

Děti 3 - 6 let

Přesnídávka 6,-
Oběd 22,-
Svačina 6,-
Pitný režim 3,-
Celkem/den 37,-

 

 

Děti nad 6 let

Přesnídávka 8,-
Oběd 23,-
Svačina 6,-
Pitný režim 3,-
Celkem/den 40,-

Z tohoto důvodu je nutné zvýšit případný limit na inkasních účtech

V pondělí dne 16. 4. 2018, v 15:30 hodin, se uskuteční informativní schůzka se zaměřením na zápis do MŠ. Budou připraveny žádosti, které je třeba k zápisu vyplnit a nechat potvrdit pediatrem.

Záměr besedy: Prohlídka školy, dotazy, informace k samotnému zápisu, kriteria a jiná problematika  

Žádosti je možné stáhnout i z našich webových stránek nebo vyzvednout v MŠ, ZŠ. 

Zápis do MŠ se uskuteční 2. 5. 2018, od 14:00 hodin. Příhlášku, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce s sebou. 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice