uvod_skolka

Školka - aktuality

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

20/2019

Přijat/a

19/2019

Přijat/a

21/2019

Přijat/a

22/2019

Přijat/a

24/2019

Přijat/a

23/2019

Přijat/a

26/2019

Nepřijat/a

27/2019

Nepřijat/a

 

Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává na pracovišti ZŠ a MŠ Radňovice.

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte vyzvednout v MŠ, nebo 2. 5. 2019 na informativní schůzce v MŠ. Formulář žádosti je také zveřejněn na www stránkách školy.

Vyplněné žádosti k přijetí dítěte do předškolního zařízení, potvrzené pediatrem, odevzdá zákonný zástupce do 9. 5. 2019 v MŠ.

Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou rodný list dítěte a OP.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě (vchod do budovy školy a www školy),a to po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí o nepřijetí a přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte předáno osobně, dne 10. 5. 2019, čas dle dohody.

Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná 9. května 2019 v době od 13.00 - 16.00 hod. v ZŠ a MŠ Radňovice.

S sebou prosím vezměte vyplněnou žádost s potvrzením od lékaře a rodný list dítěte.

2. května 2019 v 15.00 hod. proběhne v MŠ Radňovice informativní schůzka, kde je možné vyzvednout písemné náležitosti. 

21. 3. 2019 - Den otevřených dveří v MŠ

Budeme se těšit na Vaši přízeň!

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice