skola_uvod

Škola - aktuality

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

14/2018

Přijat/a

15/2018

Přijat/a

16/2018

Přijat/a

17/2018

Přijat/a

18/2018

Přijat/a

19/2018

Přijat/a

20/2018

Přijat/a

21/2018

Přijat/a

Datum zveřejnění: 2. 5. 2018

Dne 5. 4. 2018 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2018/2019. 

Prověřili jsme počtářské znalosti, orientační schopnosti, obratnost, barvičky, držení pera, zkrátka vše, co k zápisu patří. 

Výsledky zápisu podle přiděleného registračního čísla:

Přijatí

9, 10, 11, 12, 13 /2018

Odklad

-

 

 

Ve čtvrtek 19. 4. 2018, v 14,30 hodin se uskuteční třídní schůzky.

Co budeme řešit:

  • Prospěch a chování žáků
  • Školní výlet
  • Besídku 
  • Den dětí
  • Plavání
  • Sběr papíru a jiné zajímavosti, které plánujeme do konce školního roku

 

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice