skola_uvod

Škola - aktuality

Sběrný týden kaštanů a šípků proběhne od 19. 11. 2018 - 22. 11. 2018. 

Prosíme, aby byly kaštany i šípky dobře usušené, pozor na plíseň. 

 

 

Variace podzimu nabízí široké barevné možnosti. 

Nechte se inspirovat přírodou, ale i nápady, co všechno by se dalo vyrobit.

Heslo pro páteční podvečer: Šikovné ruce, otevřené srdce, chuť tvořit, ne se z něčím mořit!

Do prostorů školy jste srdečně zváni 2. 11. 2018, od 15, 30 hodin.

Co s sebou? Krabičku na výrobky, drobné mince a přezůvky.

Vážení rodiče, z důvodu změn v České spořitelně (rušení sběrného účtu, na který nyní platíte stravné), Vás prosíme o změnu nastavení inkasní platby pro úhradu stravného. Doporučuji nenastavovat limit platby.

Nově potřebujeme nastavit inkasní platbu na číslo běžného účtu ZŠ a MŠ Radňovice, příspěvková organizace.

Číslo účtu: 1624696389/0800, variabilní symbol se neudává.

Prosím o vrácení potvrzeného nového souhlasu k inkasu do 31. 8. 2018.

Souhlas je možné pořídit i v internetovém bankovnictví.


Z důvodu neustálého zvyšování cen základních potravin dojde od 1. 9. 2018 ke změně normativu na potraviny = zvýšení stravného

 

Děti nad 6 let

Oběd 24,-

 

Děti nad 11 let

Oběd 27,-

Z tohoto důvodu je nutné zvýšit případný limit na inkasních účtech

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice