skola_uvod

Škola - aktuality

Variace podzimu nabízí široké barevné možnosti. 

Nechte se inspirovat přírodou, ale i nápady, co všechno by se dalo vyrobit.

Heslo pro páteční podvečer: Šikovné ruce, otevřené srdce, chuť tvořit, ne se z něčím mořit!

Do prostorů školy jste srdečně zváni 2. 11. 2018, od 15, 30 hodin.

Co s sebou? Krabičku na výrobky, drobné mince a přezůvky.

Vážení rodiče, z důvodu změn v České spořitelně (rušení sběrného účtu, na který nyní platíte stravné), Vás prosíme o změnu nastavení inkasní platby pro úhradu stravného. Doporučuji nenastavovat limit platby.

Nově potřebujeme nastavit inkasní platbu na číslo běžného účtu ZŠ a MŠ Radňovice, příspěvková organizace.

Číslo účtu: 1624696389/0800, variabilní symbol se neudává.

Prosím o vrácení potvrzeného nového souhlasu k inkasu do 31. 8. 2018.

Souhlas je možné pořídit i v internetovém bankovnictví.


Z důvodu neustálého zvyšování cen základních potravin dojde od 1. 9. 2018 ke změně normativu na potraviny = zvýšení stravného

 

Děti nad 6 let

Oběd 24,-

 

Děti nad 11 let

Oběd 27,-

Z tohoto důvodu je nutné zvýšit případný limit na inkasních účtech

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

14/2018

Přijat/a

15/2018

Přijat/a

16/2018

Přijat/a

17/2018

Přijat/a

18/2018

Přijat/a

19/2018

Přijat/a

20/2018

Přijat/a

21/2018

Přijat/a

Datum zveřejnění: 2. 5. 2018

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice