skola_uvod

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice.

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

14/2018

Přijat/a

15/2018

Přijat/a

16/2018

Přijat/a

17/2018

Přijat/a

18/2018

Přijat/a

19/2018

Přijat/a

20/2018

Přijat/a

21/2018

Přijat/a

Datum zveřejnění: 2. 5. 2018

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice