skola_uvod

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 proběhne ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 14.00 do 16.00 hodin v ZŠ a MŠ Radňovice.

K zápisu se dostaví zákonný zástupce spolu s dítětem, které splňuje podmínky pro přijetí do 1. třídy.

S sebou prosím přineste rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a rozhodnutí o odkladu, pokud bylo vydáno.

Písemné náležitosti je možné vyzvednout v ZŠ.

21. března 2019 - náslech předškoláků v ZŠ

21. března 2019 - Den otevřených dveří

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice