skola_uvod

Zveme všechny příznivce dobré zábavy a tance na DĚTSKÝ KARNEVAL, který se uskuteční v sobotu 23. 2. 2019. 

Začínáme ve 14,00 hodin, masky jsou vítány, párky a bohatá tombola budou přichystány. Těšíme se na Vás!!!

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice