Popis projektu


Recyklohraní aneb Ukliďme si svět

Naše škola je zapojena do školního recyklačního programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 


Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do evropského projektu Ovoce do škol

Naším dvorním dodavatelem ovoce a zeleniny je LAKTEA, o.p.s.


 

EU - OPVK

Vzdělání pro konkurenceschopnost

Ve školním roce 2010 / 2011 jsme zahájili čerpání evropských dotací na vzdělání a konkurenceschopnost.

Naše škola se zaměřila na tři vytipovaná témata a koncentrací na ně by mělo dojít ke zlepšení situace.

čtenářská a informační gramotnost
cizí jazyky
využívání ICT

Projektový záměr


Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání na rok 2014

MŠ realizuje od září 2013 projekt s názvem "Pohádková vyprávění pro malé brepty"

Cílem projektu je rozvíjet řečové dovednosti ve všech řečových rovinách prostřednictvím pohádkových setkávání, do kterých jsou zapojeni i rodiče dětí, se zaměřujeme na rozvíjení přiměřené slovní zásoby a správnou výslovnost dle věku dětí

Na tento projekt škola obdržela dotaci 20 000 Kč. Pomocí dotace a finančních prostředků zřizovatele máme i ve školce interaktivní výuku. Projekt pokračuje i v letošním školním roce a napomáhá logopedické prevenci.

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice