Sazebník úhrady nákladů se řídí zákonem č. 106/1999 Sb.

   
© Základní a Mateřská škola Radňovice