Organizační řád Školní družina
vnitřní řád
Návrh kázeňských opatření    
Základní škola
školní řád
Školní jídelna
vnitří řád
Mateřská škola
školní řád
Provozní řád

 

Výroční zpráva 2015/2016 Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014 Výroční zpráva 2012/2013
Výroční zpráva 2011/2012 Závěr ČŠI
   
© Základní a Mateřská škola Radňovice