Organizační řád Školní družina
vnitřní řád
Návrh kázeňských opatření    
Základní škola
školní řád
Školní jídelna
vnitří řád
Mateřská škola
školní řád
Provozní řád

 

Závěr ČŠI
Výroční zpráva 2018/2019
   
© Základní a Mateřská škola Radňovice