skolka

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

66/2022

Přijat/a

67/2022

Přijat/a

68/2022

Přijat/a

69/2022

Přijat/a

70/2022

Přijat/a

Datum zveřejnění: 10. 5. 2022

ZŠ a MŠ RADŇOVICE

vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška 272/2021 Sb. - novelizace vyhlášky 107/2005 o školním stravování, kde došlo ke zvýšení finančního normativu na potraviny a vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin jsme nuceni s platností od 1. 9. 2021 zvýšit stravné.

 

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,
hlavní a doplňková jídla

Finanční limity
Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

přesnídávka

  8,00

oběd

23,00

svačina

  8,00

Celkem (celodenní stravování)

39,00

2. Strávníci 7-10 let

přesnídávka

  9,00

oběd

26,00

svačina

  8,00

Celkem (celodenní stravování)

42,00

3. Strávníci 7-10 let - ZŠ

oběd

 26,00

4.Strávníci 11-14 let - ZŠ 

oběd

 29,00

Zároveň Vás prosíme o zvýšení případného limitu na Vašich účtech k inkasní platbě stravného s platností od 1. 10. 2021. Pro dítě do 6 let nejméně na 1 100,- Kč a nad 6 let MŠ 1 000,- Kč a ZŠ mladší – 7 – 10let 700,- a starší na 800,- Kč na jedno dítě.

Vedoucí školní jídelny

   
© ZŠ a MŠ Radňovice