skolka

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2021 vešla v platnost vyhláška 272/2021 Sb. - novelizace vyhlášky 107/2005 o školním stravování, kde došlo ke zvýšení finančního normativu na potraviny a vzhledem k neustálému zvyšování cen potravin jsme nuceni s platností od 1. 9. 2021 zvýšit stravné.

 

Finanční limity na nákup potravin

Věkové skupiny strávníků,
hlavní a doplňková jídla

Finanční limity
Kč/den/strávník

1. Strávníci do 6 let

přesnídávka

  8,00

oběd

23,00

svačina

  8,00

Celkem (celodenní stravování)

39,00

2. Strávníci 7-10 let

přesnídávka

  9,00

oběd

26,00

svačina

  8,00

Celkem (celodenní stravování)

42,00

3. Strávníci 7-10 let - ZŠ

oběd

 26,00

4.Strávníci 11-14 let - ZŠ 

oběd

 29,00

Zároveň Vás prosíme o zvýšení případného limitu na Vašich účtech k inkasní platbě stravného s platností od 1. 10. 2021. Pro dítě do 6 let nejméně na 1 100,- Kč a nad 6 let MŠ 1 000,- Kč a ZŠ mladší – 7 – 10let 700,- a starší na 800,- Kč na jedno dítě.

Vedoucí školní jídelny

RADŇOVICKÁ ŠKOLIČKA OTEVÍRÁ VRÁTKA,

VOLÁ MALÉ CHLAPEČKY A MALÁ DĚVČÁTKA.

 

ZŠ a MŠ Radňovice vyhlašuje zápis do MŠ

pro školní rok 2021/2022.

 

Informační schůzka rodičů k zápisu se uskuteční dne 21. 4. 2021, v 15:30 hodin, v prostorách školní zahrady - pergola. Na schůzce budou předány potřebné dokumenty a informace k zápisu.

Zápis bude probíhat následovně:

5. 5. – 6. 5. 2021 do 15:00 hodin termín pro odevzdání přihlášek
11. 5. 2021 mezi 14:00 – 16:00 hodin nahlížení do spisu
12. 5. 2021 individuální předávání Rozhodnutí o přijetí na základě domluvy s rodiči

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsobem:

  • Do datové schránky
  • E-mailem, s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
  • Osobním podáním ve školce

Preferujeme osobní podání ve školce.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

56/2021

Přijat/a

57/2021

Přijat/a

58/2021

Přijat/a

59/2021

Přijat/a

60/2021

Přijat/a

61/2021

Přijat/a

66/2021

Nepřijat/a

62/2021

Nepřijat/a

63/2021

Nepřijat/a

64/2021

Nepřijat/a

65/2021

Nepřijat/a

Datum zveřejnění: 12. 5. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k současné situaci výskytu onemocnění COVID-19 v Mateřské škole Radňovice bylo na základě epidemiologického šetření rozhodnuto o karanténním opatření.

Všeobecná informace:

V případě testování (s neg. výsledkem) a následné bezpříznakovosti do konce karantény se stanovuje délka karantény 10 dnů t.j do 26. 2.2021. Karanténa nekončí zjištěním negativního výsledku testu, končí až stanovenou lhůtou! V případě netestování se stanovuje délka karantény 14 dnů tj. do 2.3.2021. O délce karantény rozhoduje lékař. Pokud u Vašeho dítěte byl laboratorním testem prokázán Covid 19 v posledních 90 dnech (pozitivita se počítá ode dne provedení testu), karanténa se na Vaše dítě nevztahuje.

Karanténa znamená omezení pohybu lidí, kteří byli potenciálně vystaveni COVID-19. Karanténa je povinná.

Karanténa se vztahuje pouze na osobu, která se setkala s osobou s onem. COVID-19. Osoby žijící ve společné domácnosti NEJSOU v karanténě. Pokud nevykazují příznaky onemocnění (platí všeobecně), mohou chodit do práce. Samozřejmě je na uvážení těchto osob, jaké aktivity lze na tuto dobu omezit...

   
© ZŠ a MŠ Radňovice