skolka

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

88/2024

75/2024

76/2024

77/2024

89/2024

81/2024

 

Přijat/a

78/2024

79/2024

80/2024

Nepřijat/a

Datum zveřejnění: 12. 5. 2024

ZŠ a MŠ RADŇOVICE

vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2024 – 2025

 

  • Ve dnech 22. 4. – 26. 4. 2024 bude možno si vyzvednout potřebné dokumenty u vedoucí učitelky přímo v MŠ v době od 6:30 h do 15:30 h. Přihlášku do MŠ a Kritéria přijetí lze též stáhnout na webových stránkách školy – www. zsradnovice.cz.
  • Žádosti prosíme odevzdat buď osobně k rukám vedoucí učitelky, nebo do datové schránky školy – xukmg2r, anebo poštou, a to do 6. 5. 2024.
  • Nahlížení do spisu bude umožněno 95. 2024 od 14:00 h do 15:00 h.
  • Individuální schůzky rodičů a ředitelky ZŠ a MŠ se uskuteční 10 5. 2024 na základě telefonické domluvy. Zde bude předáno Rozhodnutí o přijetí zákonnému zástupci dítěte. Na schůzku mějte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE NA ZÁKLADĚ KRITÉRIÍ, KTERÁ JSOU ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ZŠ A MŠ RADŇOVICE.

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele v době letních prázdnin uzavřena od 17. 7. do 1. 9. 2023 včetně.

Provoz MŠ začne v pondělí 4. 9. 2023.

 Od pondělí 2. října 2023 v době od 14:30 do 15:30 bude v naší mateřské škole otevřen Klub dětí a maminek. Je určen pro děti zhruba od dvou let, které naši MŠ běžně nenavštěvují. Nenásilnou formou, v doprovodu maminky, tatínka či babičky, se mohou seznámit s prostředím školky a lépe se připravit na vstup do předškolního zařízení. Rodiče tak zároveň poznají provoz, vybavení a nabízené činnosti a služby pro jejich dítě.

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

64/2023

Přijat/a

61/2023

Přijat/a

62/2023

Přijat/a

63/2023

Přijat/a

Datum zveřejnění: 5. 5. 2023

   
© ZŠ a MŠ Radňovice