skolka

 Od pondělí 2. října 2023 v době od 14:30 do 15:30 bude v naší mateřské škole otevřen Klub dětí a maminek. Je určen pro děti zhruba od dvou let, které naši MŠ běžně nenavštěvují. Nenásilnou formou, v doprovodu maminky, tatínka či babičky, se mohou seznámit s prostředím školky a lépe se připravit na vstup do předškolního zařízení. Rodiče tak zároveň poznají provoz, vybavení a nabízené činnosti a služby pro jejich dítě.

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele v době letních prázdnin uzavřena od 17. 7. do 1. 9. 2023 včetně.

Provoz MŠ začne v pondělí 4. 9. 2023.

ZŠ a MŠ RADŇOVICE

vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2023-2024

pdf

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

64/2023

Přijat/a

61/2023

Přijat/a

62/2023

Přijat/a

63/2023

Přijat/a

Datum zveřejnění: 5. 5. 2023

Po provedení celkové kalkulace ceny stravného upozorňujeme rodiče, že budeme muset od 1. 4. 2023, bohužel, přistoupit ke zvýšení ceny celodenního stravného v MŠ o 3 Kč / na den a v ZŠ o 1 Kč / na den.

Změna bude vyvěšena ve školce a na webu školy. Do platby se zvýšení promítne až k 15. 5. 2023.

Cena celodenního stravného od 1. 4. 2023 tedy bude:

  • Děti 3 – 6 let 45 Kč na den
  • Děti s odkladem školní docházky 49 Kč na den
  • Žáci ZŠ 7 – 10 let 30 Kč na den
  • Žáci ZŠ 11 – 14 let 33 Kč na den

Prosíme rodiče o zvýšení případného limitu na účtech, ze kterých se stravné strhává. Vedoucí školní kuchyně doporučuje limit 1 300 Kč na dítě v MŠ a 800 na dítě v ZŠ.        

Zároveň Vás žádáme, abyste se na webových stránkách školy seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠJ k 1. 4. 2023

   
© ZŠ a MŠ Radňovice