skolka

Po provedení celkové kalkulace ceny stravného upozorňujeme rodiče, že budeme muset od 1. 4. 2023, bohužel, přistoupit ke zvýšení ceny celodenního stravného v MŠ o 3 Kč / na den a v ZŠ o 1 Kč / na den.

Změna bude vyvěšena ve školce a na webu školy. Do platby se zvýšení promítne až k 15. 5. 2023.

Cena celodenního stravného od 1. 4. 2023 tedy bude:

  • Děti 3 – 6 let 45 Kč na den
  • Děti s odkladem školní docházky 49 Kč na den
  • Žáci ZŠ 7 – 10 let 30 Kč na den
  • Žáci ZŠ 11 – 14 let 33 Kč na den

Prosíme rodiče o zvýšení případného limitu na účtech, ze kterých se stravné strhává. Vedoucí školní kuchyně doporučuje limit 1 300 Kč na dítě v MŠ a 800 na dítě v ZŠ.        

Zároveň Vás žádáme, abyste se na webových stránkách školy seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠJ k 1. 4. 2023

Oznamujeme rodičům, že mateřská škola bude se souhlasem zřizovatele v době vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023, uzavřena.

Provoz MŠ začne v úterý 3. ledna 2023.

ZŠ a MŠ RADŇOVICE

vyhlašuje zápis do MŠ pro školní rok 2022-2023

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v MŠ Radňovice, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace, Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě

Ředitelka školy rozhodla v souladu s §34 odst.3, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto:

Seznam uchazečů

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

66/2022

Přijat/a

67/2022

Přijat/a

68/2022

Přijat/a

69/2022

Přijat/a

70/2022

Přijat/a

Datum zveřejnění: 10. 5. 2022

   
© ZŠ a MŠ Radňovice