skola

V souladu s §24 školského zákona, zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uděluje ředitelka školy v pátek 29. 9. 2023 ředitelské volno žákům ZŠ.

Udělení ŘV je se souhlasem zřizovatele.

Dne 12. 9. 2023 pojedou žáci - 3., 4., 5., ročníku do NMnM na dopravní výuku. Součástí je i praktická jízda na kole. 

Co potřebujeme s sebou? 

Sportovní oblečení, svačina a pití, cyklistická přilba, 20 Kč na dopravu, kapesné dle uvážení.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice