skola

V souladu s § 24 školského zákona, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uděluje ředitelka školy v úterý 25. 10. 2022 ředitelské volno žákům ZŠ.

Udělení ŘV je se souhlasem zřizovatele.

Odůvodnění: Přerušení dodávky elektrické energie v obci Radňovice

Výsledky zápisu žáků do 1. ročníku ZŠ_2022

Dne 7. 4. 2022 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2022/2023. 

Výsledky zápisu podle přiděleného registračního – jednacího čísla:

Přijatí

36/2022         40/2022

37/2022         41/2022

38/2022         42/2022 

39/2022         43/2022

Odklad

44/2022

   
© ZŠ a MŠ Radňovice