skola

Ve středu 12. dubna 2023   od 14:00 do 16:00.            

Přineste s sebou:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • Rozhodnutí o odkladu, pokud bylo v minulosti vydáno

Těšíme se na Vás!

Po provedení celkové kalkulace ceny stravného upozorňujeme rodiče, že budeme muset od 1. 4. 2023, bohužel, přistoupit ke zvýšení ceny celodenního stravného v MŠ o 3 Kč / na den a v ZŠ o 1 Kč / na den.

Změna bude vyvěšena ve školce a na webu školy. Do platby se zvýšení promítne až k 15. 5. 2023.

Cena celodenního stravného od 1. 4. 2023 tedy bude:

  • Děti 3 – 6 let 45 Kč na den
  • Děti s odkladem školní docházky 49 Kč na den
  • Žáci ZŠ 7 – 10 let 30 Kč na den
  • Žáci ZŠ 11 – 14 let 33 Kč na den

Prosíme rodiče o zvýšení případného limitu na účtech, ze kterých se stravné strhává. Vedoucí školní kuchyně doporučuje limit 1 300 Kč na dítě v MŠ a 800 na dítě v ZŠ.        

Zároveň Vás žádáme, abyste se na webových stránkách školy seznámili s aktualizací vnitřního řádu ŠJ k 1. 4. 2023

   
© ZŠ a MŠ Radňovice