skola

Individuální konzutace o prospěchu žáků se budou konat ve čtvrtek 20. 5. 2021, od 14,00 do 16, 30 hodin. Konzultace proběhnou ve třídách dle individuální domluvy času. 

Dne 6. 4. 2021 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. 

Výsledky zápisu podle přiděleného registračního – jednacího čísla:

Přijatí

35/2021         36/2021

37/2021         38/2021

39/2021         40/2021 

46/2021         49/2021

Odklad

-

   
© ZŠ a MŠ Radňovice