skola

Dne 4. 4. 2024 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2024/2025. 

Výsledky zápisu podle přiděleného registračního – jednacího čísla:

Přijatí

51/2024         54/2024

52/2024         55/2024

53/2024        

Odklad

56/2024

Ve čtvrtek 18. 4. 2024, ve 14,3, hod., se uskuteční třídní schůzky.

V úvodní společné části zazní informace o plánovaných akcích školy - do června. Dále budou následovat individuální konzultace o prospěchu a chování žáků. 

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice