od 1. 4. 2024 se mění kalkulace ceny oběda následovně:

Cenová kalkulace oběda ve školní jídelně

    Cena v Kč
Finanční normativ na potraviny   40,00
Ostatní věcné náklady   11,70
Mzdové náklady   54,37
Celkem   106,07
=
106,00

Finanční normativy na potraviny - dítě MŠ

Kategorie dítě 3 - 6 let

    Cena v Kč
Přesnídávka   9,00
Oběd   27,00
Svačina   9,00
Celkem   45,00

Kategorie dítě 7 - 10 let

    Cena v Kč
Přesnídávka   10,00
Oběd   30,00
Svačina   9,00
Celkem   49,00

Finanční normativ na potraviny - dítě ZŠ

Kategorie dítě 7 - 10 let

    Cena v Kč
Oběd   30,00
Celkem   30,00

Kategorie dítě 11- 15 let

    Cena v Kč
Oběd   33,00
Celkem   33,00

Uvedená kalkulace je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění.

   
© ZŠ a MŠ Radňovice