Od 1. 3. 2019 se mění kalkulace ceny oběda následovně:

Cenová kalkulace oběda ve školní jídelně

  Cena v Kč
Finanční normativ na potraviny 28,00
Ostatní věcné náklady 9,15
Mzdové náklady 40,95
Celkem 78,10 = 78,00

 

Finanční normativ na potraviny dítě MŠ
Kategorie dítě 3 - 6 let

  Cena v Kč
Přesnídávka 8,00
Obed 22,00
Svačina 7,00
Celkem 37,00

Kategorie 7 - 10 let

  Cena v Kč
Přesnídávka 9,00
Oběd 24,00
Svačina 7,00
Celkem 40,00

 

Finanční normativ na potraviny dítě ZŠ

Kategorie dítě 7 - 10 let

  Cena v Kč
Oběd 28,00
Celkem 28,00

Kategorie dítě 11 - 15 let

  Cena v Kč
Oběd 27,00
Celkem 27,00

Uvedená kalkulace je v souladu s vyhláškou č. 107/205 Sb., o školním stravování, v platném znění

   
© ZŠ a MŠ Radňovice