KŘÍŽEM KRÁŽEM EVROPOU


 

Od tohoto roku také měníme pravidla oceňování. Děti si už nebudou vybírat jednu cenu podle konečného pořadí, ale získané body si promění na „peníze“ a za ně si pak budou moci na konci školního roku nakoupit ve „školním obchůdku.“

BODOVÉ HODNOCENÍ CELOROČNÍ SOUTĚŽE

Třídní a družinové soutěže

1. místo

2. místo

3. místo

 

30 bodů

20 bodů

10 bodů

Dobře odvedená týdenní služba
ve třídě
v jídelně

max. 50 dodů
max. 30 bodů
Zápis ve čtenářském deníku + prezentace max. 50 bodů
Písanka 1. ročník 5 bodů za stránku
Aktivní účast na školní akci
(karneval, dílna, vystoupení ...)
max. 100 bodů
Pomerančová kůra 40 bodů za 1 kilogram
Citrónová kůra 100 bodů za 1 kilogram
Kaštany 10 bodů za 1 litr
Šípky 100 bodů za litr
Sedmikrásky 2000 bodů za 1 kilogram
Baterie 20 bodů za 1 kilogram
Vysloužilý mobil 100 bodů za kus
Mimořádný počin
(např. pomoc kamarádovi)
700 bodů
Kázeňská opatření max. - 700 bodů
Zapomínání - 5 bodů

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice