Obědy se odhlašují 24 hodin před výdejem oběda tj. do 12.00 hodin předchozího dne.

První den nepřítomnosti v MŠ či v ZŠ si neodhlášený oběd mohou rodiče vyzvednout do jídlonosiče v kuchyni od 11.30 hodin. Další den nepřítomnosti se obědy odhlašují na telefonním čísle 566 615 348.

NEODHLÁŠENÉ OBĚDY SE ÚČTUJÍ ZA PLNOU CENU!!!

Svačiny se neodhlašují!

Pokud rodiče vyzvednou dítě výjimečně po obědě, dostane místo svačiny adekvátní náhradu - ovoce, Müsli tyčinku, aj.

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice