Digitalizujeme školu

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY


KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti)

pdf

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

- k dosažení cíle č. 174 zakoupením IT zařízení a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávycích programů v oblasti IT

pdf

 


 

 

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

pdf

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemořnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19


 

Šablony III Radňovice

Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018425

Realizace od 1. 1. 2021


 

Školní projekt Evropské unie

 

Naše škola je zařazena do programu EU Ovoce a Mléko do škol. Realizátorem projektu je společnost Laktea, o. p. s., která zajišťuje žákům dodávky ovoce, zeleniny a neochuceného mléka. Díky tomu mají žáci zdarma pestřejší a zdravější svačinky 1x týdně. Nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma mají všichni žáci základních škol, tzn. 1. – 9. tříd ZŠ.

V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol jsou žákům nabízeny cca 4 porce za měsíc pro každého žáka. Jedná se o jablka, hrušky, hroznové víno, kaki, pomeranče, blumy, mandarinky, papriky, rajčata, 100% ovocné šťávy, apod., přičemž jsou upřednostňovány dodávky produktů původem z České republiky.

Součástí je i doprovodný program projektu, který je spojen s ochutnávkou netradičních a méně známých produktů. Cílem by měla být alespoň částečně změna stravovacích návyků žáků, boj proti dětské obezitě a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny u dětí.

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice