skolka

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 ods. 2 a § 183 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve věci žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Radňovice následovně:

Uchazeč – registrační číslo

Výsledek řízení

59/2020

Přijat/a

60/2020

Přijat/a

63/2020

Přijat/a

64/2020

Přijat/a

65/2020

Přijat/a

66/2020

Přijat/a

67/2020

Přijat/a

Obnovení provozu dne 25. 5. 2020 s běžnou provozní dobou pd 6:30 do 15:30.

Pokyny pro provoz MŠ Radňovice do konce roku 2019/2020 

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Na základě preventivních opatření a doporučení ministerstva školství a zdravotnictví se zřizovatel ZŠ a MŠ Radňovice rozhodl uzavřít provoz mateřské školy.

Opatření bude od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

 

 

 

 

  

 

 

Zápis do 1. ročníku ZŠ v Radňovicích se uskuteční 2. 4. 2020 od 12:30 do 14:00 hodin

Zápis bude bez dětí. Prosíme vezměte rodný list dítěte a OP s sebou

 

  • 25. – 28. 11. – sběrný týden kaštanů. Pokud jste s dětmi sbírali kaštany, přineste je usušené do školky.

  • Čt 5. 12. – Mikulášská nadílka. Mikulášskou návštěvu nám zprostředkují jako obvykle žáci 5. třídy.

  • St 11. 12. – vystoupení pro radňovické seniory v KD. Detaily k vystoupení upřesníme později. Sdělte nám, prosím, pokud se Vaše dítě nebude moct vystoupení zúčastnit.

  • Čt 19. 12. – divadelní představení div. společnosti Pernštejni, které je společné pro MŠ i ZŠ v tělocvičně školy.

  • Pá 20. 12. – posezení u stromečku ve třídě MŠ

   
© ZŠ a MŠ Radňovice