Techmanie

Nedílnou součástí školního roku je zapojení žáků do celoroční soutěže, která spočívá ve sběru bodů za různé školní i mimoškolní aktivity. Je zcela na žácích, jaké aktivity (sběry, školní služby, účast na školních akcích, zapojení do prezentace školy na veřejnosti, čtenářské deníky, apod.) si zvolí k vylepšení svého bodového skóre.

Body se získávají průběžně, v závěru roku sečteme dosažené hodnoty a společně s vysvědčením jsou žáci obdarováni hodnotnou cenou dle zaměření soutěže. Zaměření se mění každý rok, soutěžili jsme o sportovní potřeby, hry, plyšáky, vybavení k PC, knihy, logické hry, o stan a campingovou výbavu, letos z názvu „Techmanie“ lze vyčíst počítačové doplňky.

Bodové hodnocení celoroční soutěže - školní rok 2019/2020

Třídní a družinové soutěže
1. místo
2 místo
3. místo

30 bodů
20 bodů
10 bodů
Dobře odvedená týdenní služba
ve tříde
v jídelně

max. 50 dodů
max. 30 bodů
Zápis ve čtenářském deníku max. 50 bodů
Písanka 1. ročník 5 bodů za stránku
Aktivní účast na školní akci
(karneval, dílna, vystoupení ...)
max. 100 bodů
Pomerančová kůra 400 bodů za 1 kilogram
Citrónová kůra 1000 bodů za 1 kilogram
Starý papír 2 body za 1 kilogram
Kaštany 10 bodů za 1 litr
Šípky 100 bodů za litr
Sedmikrásky 2000 bodů za 1 kilogram
Baterie 20 bodů za 1 kilogram
Mimořádný počin
(např. pomoc kamarádovi)
700 bodů
Kázeňská opatření max. - 700 bodů
Zapomínání - 5 bodů

 

   
© ZŠ a MŠ Radňovice