skola

Obnovení provozu školy dne 25. 5. 2020

Pokyny pro provoz ZŠ Radňovice do konce roku 2019/2020 

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Dne 2. 4. 2020 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2020/2021. 

Výsledky zápisu podle přiděleného registračního – jednacího čísla:

Přijatí

1, 2, 3, 4, /2020

Odklad

-

   
© ZŠ a MŠ Radňovice